EĞİTİMCİ YAZAR - RABİ BAŞTÜRK
  Türkiye'nin kariyer haritası
 TÜRKİYE'NİN KARİYER HARİTASI? 

Gençlerin meslek tercihine yol göstermek amacıyla Uğur Kariyer Merkezi tarafından 81 ilde toplam 130 bin gence uygulanan Kariyer Eğilim Testi'nden (KET©) ilginç sonuçlar çıktı. Kızlarımız geleceklerini "Elinin hamuruyla erkek işine karışma" sözünü doğrular nitelikte planlıyor Uğur Kariyer Merkezi tarafından uygulanan Kariyer Eğilim Testi (KET©) 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık olarak yüz otuz bin kişiye uygulandı. Yapılan analizler, gençlerde sosyal eğilimin en baskın olduğunu ortaya çıkardı. Bugüne kadar 81 ilde uygulanan Kariyer Eğilim Testi sonucunda sosyal kariyer eğilim gençlerimizde %22 oranında bulunuyor. Sosyal kariyer eğilimini sırasıyla %21 ile Geleneksel, %16 ile Artistik, %15 ile Araştırmacı, %13 ile Girişimci ve Gerçekçi izliyor. Toplumsal özelliklerimiz eğilimlerimizi belirliyor... Uğur Kariyer Merkezi'nin yaptığı analizler şöyle değerlendirilebilir: "Sosyal kariyer eğiliminin gençlerimiz arasında baskın olması beklenen bir sonuçtur. Sosyal kariyer eğilimine sahip kişilerde insana yardım etme, karşısındakini dinlemek ve anlamak, karşısındaki kişiyi bilgilendirip geliştirmek önemlidir. Türk toplumunda bu özellikler yaygın olarak görülen özelliklerdir. Bu yüzden gençlerimizde de bu özellikleri içinde barındıran sosyal eğilimin baskın olması şaşırtıcı değildir. Toplumsal özelliklerimiz kariyer eğilimlerimizi de belirleyen en önemli faktördür." Gençler artık daha girişimci... Daha önce 45779 kişi üzerinden yapılan analizde Girişimci kariyer eğilimi %10 oranındaydı. Ancak Girişimci kariyer eğilimi hâlâ gençlerimizde diğer eğilimlere oranla düşük olsa da yeni yapılan analizlerde %13 oranına çıkmış bulunuyor. Girişimciliğin toplumda giderek önem kazanması, gençlerin gelecekleriyle ilgili kararlarını kendilerinin vermesinin önem kazanması, iş dünyasında girişimciliğin aranan özellikler arasında üst sıralara çıkması bu yükselmenin nedenleri olabilir. Erkekler gerçekçi, kızlar sosyal... Kız ve erkek öğrenciler arasında baskın olan kariyer eğilimleri ve eğilimlerin oranı değişiklik gösteriyor. Erkek öğrencilerde en baskın olan kariyer eğilimi %21 ile gerçekçi kariyer eğilimi iken bu eğilim kızlarda % 6 ile en çekinik eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Kız öğrencilerde en baskın olan kariyer eğilimi % 25 ile sosyal eğilim. Erkek öğrencilerde gerçekçi kariyer eğilimini % 19 ile Geleneksel, %18 ile Sosyal, %17 ile Araştırmacı, %16 ile Girişimci ve %9 ile Artistik takip ediyor. Kız öğrencilerde ise sosyal eğilimi %23 ile Geleneksel, %22 ile Artistik, %13 ile Araştırmacı, %11 ile Girişimci, %6 ile Gerçekçi izliyor. Kariyer eğilimlerinde cinsiyet faktörü... Kız ve erkek öğrenciler arasında kariyer eğilimlerindeki bazı farklılıklar toplumsal etkilerden kaynaklanıyor. Gerçekçi kariyer eğilime baskın olarak sahip olan kişiler fiziksel etkinliklerle uğraşmayı, alet ve makinelerle iş yapmayı tercih eden kişilerdir. El becerisi gerektiren tamir etme, onarma gibi etkinliklerle uğraşırlar. Toplumumuzda kız öğrencilerin bu tür etkinliklere yönelmesi çok fazla desteklenmez. Bu tür etkinlikler "erkek işi" olarak görülür. Bu yüzden gerçekçi eğilimlerin kız öğrencilerde daha az baskın olarak görülmesi toplumsal özelliklerin bir etkisidir. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler arasında büyük farklılık gösteren diğer kariyer eğilimi de Artistik. Kız öğrencilerde %22 oranında baskın olarak görülen Artistik kariyer eğilimi erkek öğrenciler arasında sadece % 9 oranında baskın. Artistik kariyer eğilimi yaratıcılığı temel alıyor. Müzik, resim ve edebiyat gibi sanatsal faaliyetlerle uğraşan kişilerde daha baskın olarak görülüyor. Kız öğrencilerin bu dönemde daha fazla sanatsal etkinliklerle uğraşması erkek öğrencilerin müzik haricinde diğer sanatsal etkinliklerle çok fazla uğraşmaması bu farklılığın nedeni olabilir.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=